THUỐC HÀN HÓA NHIỆT EXOWELL

Mã sản phẩm: THUỐC HÀN HÓA NHIỆT

Giá: Liên hệ

Dùng để hàn nối giữa Cáp đồng và cọc tiếp địa.
Bao gồm các loại có khối lượng như sau: 65gram; 90gram; 115gram; 150gr,…
Thuốc hàn hóa nhiệt Exowell - NSX: LPI- Hàn Quốc
Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm:          IEEE-Std-837-2002 (EM & Fault Current)
 IEEE-Std-80-2000
ASTM E8-94A (Tensile Strength). Nhiệt độ xử lý mối hàn: ≥ 2000 độ C