SRIM

Mã sản phẩm: SRIM

Giá: Liên hệ

LPI SRIM-20 là một hợp chất tăng cường đất dựa trên carbon được cung cấp trong các túi 20kg. Được thiết kế để sử dụng trong mọi điều kiện đất, SRIM cung cấp một giải pháp kinh tế để cải thiện và duy trì tính toàn vẹn của bất kỳ hệ thống tiếp đất nào.